Брокер на недвижими имоти – законова рамка

брокери имоти

Брокерите на имоти упражняват своята дейност по предоставяне на услугите си в сферата на недвижими имоти без законова рамка, която да ги регламентира.

Все още е в процес на обсъждане дали е необходим Закон за брокерите на недвижими имоти и евентуален регистър на брокерите. Браншови организации от години работят и анализират, дискутират въвеждането на подобен закон.

Към момента е в сила европейски стандарт, приет и в България и агенции за имоти могат да се стандартизират по него – Услуги на брокерите на недвижими имоти:  БДС EN 15733:2010.

Стандартът няма задължителен характер.

Брокери в момента могат да бъдат:

  • физически лица (без изискване за специално образование);
  • дружества с предмет на дейност, свързан с услугите в сферата на недвижимите имоти;
  • адвокати;