„Добрият“ Център, „Лошият“ Център

Картите на София доста ясно разграничават до къде се простира територията на Центъра на гр. София. Въпреки това в средите на брокерите на имоти отдавна битува друго разделение – “добрият” и “лошият” Център. В централната градска част се обособяват тези две зони като ориентир за местонахождението на имота – в Идеален Център или около него. Всички имоти в идеалните централни части са от “Добриятт” Център, а останалите или тези, които имат лоша слава са от “Лошия” Център