Документи на брокера- образци на документи

документи на брокера

Образци на 90 от най-разпространените видове документи, необходими при посредничеството и сделките с имоти

Цена: 45лв.

Формати на файловете: .docx и .doc(Microsoft Word), .odt(OpenOffice). 

Списък на документите:

НАЕМ
Анекс към договор за наем на недвижим имот
Споразумение за депозит
Договор за наем на стая
Договор за управление и отдаване под наем на недвижим имот
Договор за управление и отдаване под наем на недвижим имот на български и английски език
Договор за наем на недвижим имот – 5 варианта
Договор за наем на недвижим имот  на български и английски език – 2 варианта
Договор за наем на офис
Опис на банкноти
Предизвестие за напускане
Споразумение за прекратяване на договор за наем на недвижим имот
Приемно-предавателен протокол  –2 варианта
Протокол за огледи – наемател
Протокол за огледи – наемодател
Разписка за получени квитанции и други разплащателни документи
Разписка – ведомост за платени месечни наеми и други суми
Разписка за капаро /наем/
Споразумение /за комисионна от наемодател при повторно отдаване на имота след определен срок/
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Анекс към договор за посредничество
Анекс за посредничество с купувач при преференциални условия
Анекс за посредничество с продавач при преференциални условия
Договор за сътрудничество на български и английски език
Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот – 3 варианта
Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот на български и английски език
Договор за посредничество при покупка на недвижим имот с изключителни права
Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот в строеж
Посреднически договор за закупуване на недвижим имот с депозит
Договор за посредничество при отдаване под наем на недвижим имот – 2 варианта
Договор за посредничество при отдаване под наем на недвижим имот на български и английски език
Договор за посредничество при наемане на недвижим имот
Договор за посредничество при наемане на недвижим имот на български и английски език
Договор за посредничество при продажба на недвижим имот -4 варианта
Договор за посредничество при продажба на недвижим имот на български и английски език
Договор за посредничество при продажба на недвижим имот  в нова сграда на български и английски език
Договор за сътрудничество
Договор за управление на недвижим имот в строеж на български и английски език
Консултантски договор

документи на брокера
ПРОДАЖБА
Депозитна разписка – споразумение – 3 варианта
Опис на банкноти
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 7 варианта
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот на български и английски език
Договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и предаването му в завършен вид – 3 варианта
Договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и предаването му в завършен вид на български и английски език – 2 варианта
Приемно-предавателен протокол  – 2 варианта
Протокол за огледи – купувач
Протокол за огледи – продавач  – 2 варианта
Споразумителен   протокол ТЕЦ
Приемо-предавателен протокол – вода
Споразумителен   протокол – общ
Протокол за въвод във владение на недвижим имот
Разписка за получени квитанции и други разплащателни документи

ОБЩИ
Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Декларация по чл.26 от Семейния кодекс
Декларация по чл. 264, ал. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс
Декларация за съгласие ГДПР
Договор за изработка – ремонтни и строителни дейности
Договор за подготовката на строителство на обект
Покана за изпълнение и съобщение за разваляне на договор
Предизвестие за едностранно прекратяване на договор
Съобщение за едностранно прекратяване на договор
Пълномощно за закупуване на имот
Пълномощно за продажба на имот
Разписка за получена сума
Заявление за достъп до данни ГДПР – 2 варианта
Запис на заповед

Получете онлайн Документите на брокера в 4 стъпки

1. Направете поръчка

Попълнете формата за поръчка ТУК 

2. Заплатете стойността

Плащането е по банков път по сметка на:
Диксио ЕООД
IBAN:BG90BPBI81701735004760
BIC:BPBIBGSF / Пощенска банка
Основание: продукти за брокери

Плащането по банкова сметка може да стане чрез: онлайн банкиране, банков превод в банка, на касите на Easypay / превод по банкова сметка, еPay.bg / превод по банкова сметка.

3. Изпратете ни платежна информация

Изпратете ни информация за направеното плащане:
viber emailsms messenger

4. Получавате документите

Изпращаме на посочения при поръчката имейл Документите на брокера.

Форма за поръчка

Продукти за брокери

Пакет от 2 продукта за брокери на имоти

2 продукта за брокери на имоти с 10% отстъпка Цена в пакет с 10% отстъпка: 80лв. Пакетът включва: Документи на [...]

Практическо ръководство за брокера на недвижими имоти

Ръководство за начинаещия брокер rakovodstvo_za_brokera.pdf, 421 страници, Цена: 45лв. PDF формат, за да е удобно за четене на всички устройства: [...]

Курс за брокери на недвижими имоти

Запишете се сега!