Документи на брокера- образци на документи

Образци на 90 от най-разпространените видове документи, необходими при посредничеството и сделките с .

Цена: 45лв.

НАЕМ

1. Анекс към
2. Депозитна разписка – споразумение – наем
3. Договор за еднократна услуга /за реклама на под наем/
4. на недвижим имот – 1 вариант
5. Договор за наем на недвижим имот – 2 вариант
6. Договор за наем на недвижим имот – 3 вариант
7. Договор за наем на недвижим имот – 4 вариант
8. Договор за наем на офис
9. Договор за наем на стая
10. Опис /на банкноти, наем/
11. Приемно-предавателен протокол / наем/ – 1 вариант
12. Приемно-предавателен протокол / наем/ – 2 вариант
13. Протокол за огледи – наемател
14. Предизвестие за напускане – от наемател
15. Протокол за огледи – наемодател
16. Разписка за капаро /наем/ – 1 вариант
17. Разписка за капаро /наем/ – 2 вариант
18. Разписка – ведомост за платени месечни наеми и други суми
19. Разписка за получени квитанции и други разплащателни документи – наем
20. Споразумение /за комисионна от наемодател при повторно отдаване на имота след определен срок/
21. Договор за управление и отдаване под наем на недвижим имот

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

22. Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
23. Декларация по чл.26 от Семейния кодекс
24. Декларация по чл. 264, ал. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс
25. Декларация за отказ от ползване
26. Депозитна разписка – споразумение – 1 вариант
27. Депозитна разписка – споразумение – 2 вариант
28. Депозитна разписка – споразумение – 3 вариант
29. Договор за поръчка – купувач
30. Договор за поръчка – продавач
31. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 1 вариант
32. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 2 вариант
33. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 3 вариант
34. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 4 вариант
35. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 5 вариант
36. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 6 вариант
37. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 7 вариант
38. Договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и предаването му в завършен вид – 1 вариант
39. Договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и предаването му в завършен вид – 2 вариант
40. Договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и предаването му в завършен вид – 3 вариант
41. Приемно-предавателен протокол / продажба/ – 1 вариант
42. Приемно-предавателен протокол / продажба/ – 2 вариант
43. Протокол за въвод във владение на недвижим имот
44. Протокол за огледи – купувач
45. Протокол за оглед при продажба на недвижим имот
46. Протокол за огледи – продавач
47. Пълномощно при продажба на имот
48. Пълномощно при закупуване на имот
49. Разписка за получени квитанции и други разплащателни документи – продажба
50. Споразумителен протокол

ПОСРЕДНИЧЕСТВО

51. Анекс към договор за посредничество
52. Анекс за посредничество с купувач при преференциални условия
53. Анекс за посредничество с продавач при преференциални условия
54. Договор за поръчка
55. Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот – 1 вариант
56. Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот – 2 вариант
57. Посреднически договор за закупуване на недвижим имот с депозит
58. Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот в строеж
59. Договор за посредничество при отдаване под наем на недвижим имот
60. Договор за посредничество при отдаване под наем на недвижим имот
61. Договор за посредничество при наемане на недвижим имот
62. Договор за посредничество при продажба на недвижим имот -1 вариант
63. Договор за посредничество при продажба на недвижим имот -2 вариант
64. Договор за посредничество при покупка на недвижим имот с изключителни права
65. Консултантски договор
66. Договор за консултации при покупка на недвижим имот
67. Договор за сътрудничество – при продажба

ДОКУМЕНТИ С ПАРАЛЕЛЕН ПРЕВОД НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

68. Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот
67. Договор за посредничество с наемодател
70. Договор за посредничество с наемател
71. Договор за посредничество при продажба на недвижим имот
72. Договор за посредничество при продажба на недвижим имот в нова сграда
73. Договор за наем на недвижим имот – 1 вариант
74. Договор за наем на недвижим имот – 2 вариант
75. Предварителен договор за продажба на недвижим имот
76. Предварителен договор за продажба на недвижим имот в строеж – 1 вариант
77. Предварителен договор за продажба на недвижим имот в строеж – 2 вариант
78. Договор за управление и отдаване под наем на недвижим имот
79. Договор за управление на недвижим имот в строеж
80. Договор за сътрудничество – при продажба

ДРУГИ

81. Договор за изработка – ремонтни и строителни дейности
82. Договор за паричен заем
83. Договор за подготовката на строителство на обект
84. Разписка за получена сума
85. Запис на заповед
86. Декларация за съгласие
87. Заявление за достъп до данни, съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679
88. Заявление за достъп до данни, на основание чл. 26 и чл. 29 от Закона за защита на лични данни
89. Заявление за тежести

Документи на брокера

Автор: NikEm, Диксио
Размер: 7 MB
Формат: MS Word .docx, MS Word .doc, , OpenOffice .odt
Аutorun: не
Кутия: да
Цена:45.00лв.

Курс за брокери на недвижими имоти

Запишете се сега!
71
Уроци, упражнения, тестове
25
Практически задачи и решения
1135
Курсисти
483
Присъствени групи

БРОКЕРИ +

Пакет от 3 продукта за брокери на имоти

15.02.2021

Пакетът включва: Документи на брокера- 90 образци на документи Сборник нормативни актове за сделки с недвижими имоти Практическо ръководство за брокера на недвижими имоти Редовна цена: 130лв.  Цена в пакет: 117лв. Автор: NikEm, Диксио Размер:…

Документи на брокера- образци на документи

13.03.2020

НАЕМ 1. Анекс към договор за наем на недвижим имот 2. Депозитна разписка – споразумение – наем 3. Договор за еднократна услуга /за реклама на имот под наем/ 4. Договор за наем на недвижим имот…

Сборник нормативни актове за сделки с недвижими имоти

17.08.2019

Сборникът включва 73 нормативни акта: закони, правилници, правилници за приложение  на закони, наредби, тарифи. Нормативните актове са актуални към последния брой на Държавен вестник. Изготвил: NikEm, Диксио Размер: 8,50 MB Формат: .exe Аutorun: да Кутия:…

Практическо ръководство за брокера на недвижими имоти

17.08.2019

PDF формат, за да е удобно за четене на всички устройства: телефони, таблети, лаптопи, настолни компютри. Ръководството съдържа шест части: Основи на градоустройството и сградостроителството– Видове  устройствени планове. Кадастър. Планове за вертикално и хоризонтално  планиране;…

Готови сайтове за недвижими имоти

17.08.2012

Сайтовете за недвижими имоти се предлагат в няколко дизайна, представени в три готови демо варианта. Разликите във визуализацията са свързани и с различни структурни решения. Административната част, с която се управлява съдържанието и офертите за…