Категория: Основи на професията

Показване 1 - 6 от 6 модула
право имоти
20лв.

Правен режим на сделките с недвижими имоти

Съществена част от курса за брокери е ангажирана с представяне на правния режим – същност и видове недвижими имоти; вещни права; видове вещи; тежести и др. Общата представа по тези въпроси, както и познанията по някои от тях в дълбочина са задължителни за брокера, въпреки, че няма изискване към брокера…