Най-популярните брокери в социалните мрежи

Fredrik Eklund

Със своите 471 695 последователи е безспорно един от най-харесваните брокери на недвижими имоти. Предприемач, брокер, телевизионна звезда, Фредрик Еклунд е един от най-популярните в бинеса с имоти не само в Ню Йорк, но и в цяла Америка.

Ryan Serhant

Ryan Serhant

323 512 последователи. Райън Серхант – американски брокер, автор и телевизионна звезда. Серхант и екипът му са известни с прилагането на креативни стратегии за постигане на сделка като използване на магическо шоу, например.

Josh Altman

Josh Altman

Джош Алтман има 157 479 души последователи. Американски брокер, инвеститор в недвижими имоти и популярна личност в реалити телевизията. Неговата агенция е продала имоти за над 1,5 милиарда долара.

курс за брокери

Над 20 години, стотици курсисти успяха в професията

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ

БРОКЕРИ +

Документи на брокера- 90 образци на документи

13.03.2020

НАЕМ 1. Анекс към договор за наем на недвижим имот 2. Депозитна разписка – споразумение – наем 3. Договор за еднократна услуга /за реклама на имот под наем/ 4. Договор за наем на недвижим имот…

Сборник нормативни актове за сделки с недвижими имоти

17.08.2019

Сборникът включва 73 нормативни акта: закони, правилници, правилници за приложение  на закони, наредби, тарифи. Нормативните актове са актуални към последния брой на Държавен вестник. Изготвил: NikEm, Диксио Размер: 8,50 MB Формат: .exe Аutorun: да Кутия:…

Практическо ръководство за брокера на недвижими имоти

17.08.2019

Ръководството съдържа шест части: Основи на градоустройството и сградостроителството– Видове  устройствени планове. Кадастър. Планове за вертикално и хоризонтално  планиране; понятия от новото строителство; устройство и елементи на сградата… Правен режим на сделките с недвижими имоти-същност…

Фирмени и лични сайтове за недвижими имоти

17.08.2012

Сайтовете за недвижими имоти се предлагат в няколко дизайна, представени в три демо варианта. Разликите във визуализацията са свързани и с различни структурни решения. Административната част, с която се управлява съдържанието и офертите за имоти…