Пет типографски съвета за сайтове за имоти

шрифтове

Според Уикипедия “Типографията е дял от графичния дизайн, третиращ уместната и естетически издържана употреба на различните шрифтове. Типографията взима под внимание индивидуалността на всеки шрифт, с неговото излъчване и свойството му да въздейства визуално, както и обективните му характеристики — разположение и размер на камшичетата, пространство между отделните символи, отстоянията и пропорциите между главни и малки букви и т.н.”

По отношение на дизайна на сайтовете, използване на шрифта е изключително важен елемент. Използването на трудни за възприемане шрифтове като размер или стил затруднява осмислянето и разбирането на информацията. Прилагането единствено на някой от най-разпространените шрифтове пък влияе абсурдно опростенчески върху цялостното естетическо възприятие на сайта.

Ето няколко основни насоки в които трябва да се мисли, когато се използват шрифтовете:

  1. Не прекалявайте със стила на шрифтовете – потребителят иска да може да се чете, без да бъде замаян от трудното разчитане на невероятно “завъртяните” букви.
  2. Обърнете внимание на разстоянието между знаците – т о в а н е е д о б р е
  3. Съобразете шрифта с продукта, който представяте – все пак има значение за какво използвате   типография-шрифтове или типография-шрифтове
  4. Покажете отношение към важния текст – той би трябвало да е удебелен или подчертан…
  5. Ако не сте убедени кой шрифт е най-подходящ, никога няма да сбъркате като използвате шрифт като: шрифтове