Практическо ръководство за брокера на недвижими имоти

„Практическо ръководство за брокера на недвижими имоти” е специализирана литература, предназначена за специалисти, работещи в областта на недвижимите имоти и за широк кръг читатели, интересуващи се от тази динамично развиващата се сфера на пазара.

Това практическо ръководство проследява правилата и информацията, необходими за дейността на всяка агенция за недвижими имоти и основите на самата професия, свързана с посредничество в сделките с имоти.

Ръководството съдържа шест части:

  1. Основи на градоустройството и сградостроителството– Видове  устройствени планове. Кадастър. Планове за вертикално и хоризонтално  планиране; понятия от новото строителство; устройство и елементи на сградата…
  2. Правен режим на сделките с недвижими имоти-същност и видове  недвижими имоти; вещни права; вещи; тежести и др. Нормативна уредба,  свързана с недвижимите имоти.
  3. Дейност на брокера при сключване на сделки с недвижими имоти–  Класификатор на имоти. Етапи на сделките с недвижими имоти. Сегментиране на  пазара. Печатна реклама и др.
  4. Психологически аспекти в дейността на брокера на недвижими имоти– Познания за същността на общуването, видовете темперамент и съответно видове  клиенти, психологически профил на брокера…
  5. Реклама на имоти и рекламиране на дейността. Софтуер– Какво представлява рекламният процес и какви са видовете реклама, обслужващи агенциите за недвижими имоти…
  6. ГДПР(Регламент (EС) 2016/679) в дейността на брокера и агенцията за имоти – 10 стъпки за прилагане на ГДПР, Декларация за съгласие, Заявление за достъп, ГДПР в сайтовете за имоти и др.

Практическо ръководствоАвтор: NikEm, Диксио
Размер: 9 МB
Формат: .exe
Аutorun: да
Кутия: да
Цена:40.00лв.

Курс за брокери на недвижими имоти

Запишете се сега!
71
Уроци, упражнения, тестове
25
Практически задачи и решения
1135
Курсисти
48350
Присъствени групи

БРОКЕРИ +

Документи на брокера- 90 образци на документи

13.03.2020

НАЕМ 1. Анекс към договор за наем на недвижим имот 2. Депозитна разписка – споразумение – наем 3. Договор за еднократна услуга /за реклама на имот под наем/ 4. Договор за наем на недвижим имот…

Сборник нормативни актове за сделки с недвижими имоти

17.08.2019

Сборникът включва 73 нормативни акта: закони, правилници, правилници за приложение  на закони, наредби, тарифи. Нормативните актове са актуални към последния брой на Държавен вестник. Изготвил: NikEm, Диксио Размер: 8,50 MB Формат: .exe Аutorun: да Кутия:…

Практическо ръководство за брокера на недвижими имоти

17.08.2019

Ръководството съдържа шест части: Основи на градоустройството и сградостроителството– Видове  устройствени планове. Кадастър. Планове за вертикално и хоризонтално  планиране; понятия от новото строителство; устройство и елементи на сградата… Правен режим на сделките с недвижими имоти-същност…

Фирмени и лични сайтове за недвижими имоти

17.08.2012

Сайтовете за недвижими имоти се предлагат в няколко дизайна, представени в три демо варианта. Разликите във визуализацията са свързани и с различни структурни решения. Административната част, с която се управлява съдържанието и офертите за имоти…