Практическо ръководство за брокера на недвижими имоти

Ръководство за начинаещия брокер

rakovodstvo_za_brokera.pdf, 421 страници, Цена: 40лв.

PDF формат, за да е удобно за четене на всички устройства: телефони, таблети, лаптопи, настолни компютри.

Ръководството съдържа шест части:

  1. Основи на градоустройството и сградостроителството– Видове  . Кадастър. Планове за вертикално и хоризонтално  планиране; понятия от новото строителство; устройство и елементи на сградата…
  2. Правен режим на сделките с -същност и видове  недвижими ; вещни права; вещи; тежести и др. Нормативна уредба,  свързана с недвижимите имоти.
  3. Дейност на брокера при сключване на сделки с недвижими имоти–  Класификатор на имоти. Етапи на сделките с недвижими имоти. Сегментиране на  пазара. Печатна реклама и др.
  4. Психологически аспекти в дейността на брокера на недвижими имоти– Познания за същността на общуването, видовете темперамент и съответно видове  клиенти, психологически профил на брокера…
  5. Реклама на имоти и рекламиране на дейността. Софтуер– Какво представлява рекламният процес и какви са видовете реклама, обслужващи агенциите за недвижими имоти…
  6. ГДПР(Регламент (EС) 2016/679) в дейността на брокера и агенцията за имоти – 10 стъпки за прилагане на ГДПР, Декларация за съгласие, Заявление за достъп, ГДПР в сайтовете за имоти и др.

практическо ръководство за брокера

Получете ръководството в 4 стъпки

1. Направете поръчка

Попълнете формата за поръчка ТУК 

2. Заплатете стойността

Юробанк България АД/Пощенска банка, IBAN:BG90BPBI81701735004760, BIC: BPBIBGSF, Диксио ЕООД, основание: ръководство на брокера.

Плащането може да стане чрез онлайн банкиране, банков превод в банка, Easypay.

3. Изпратете ни платежна информация

Изпратете ни платежното нареждане или друга информация за направеното плащане чрез вайбър: 0879430685, sms на 0879430685  или имейл: kurs_imotibroker@abv.bg.

4. Получавате ръководството

Изпращаме на посочения при поръчката имейл практическото ръководство в рамките на 30 минути.

Преглед на ръководството

1-7 страница

Форма за поръчка

Продукти за брокери

Пакет от 3 продукта за брокери на имоти

15.02.2021

Пакетът включва: Документи на брокера- 90 образци на документи Сборник нормативни актове за сделки с недвижими имоти Практическо ръководство за брокера на недвижими имоти Редовна цена: 130лв.  Цена в пакет: 117лв. Автор: NikEm, Диксио Размер:…

Документи на брокера- образци на документи

13.03.2020

НАЕМ 1. Анекс към договор за наем на недвижим имот 2. Депозитна разписка – споразумение – наем 3. Договор за еднократна услуга /за реклама на имот под наем/ 4. Договор за наем на недвижим имот…

Сборник нормативни актове за сделки с недвижими имоти

17.08.2019

Сборникът включва 73 нормативни акта: закони, правилници, правилници за приложение  на закони, наредби, тарифи. Нормативните актове са актуални към последния брой на Държавен вестник. Изготвил: NikEm, Диксио Размер: 8,50 MB Формат: .exe Аutorun: да Кутия:…

Практическо ръководство за брокера на недвижими имоти

17.08.2019

PDF формат, за да е удобно за четене на всички устройства: телефони, таблети, лаптопи, настолни компютри. Ръководството съдържа шест части: Основи на градоустройството и сградостроителството– Видове  устройствени планове. Кадастър. Планове за вертикално и хоризонтално  планиране;…

Готови сайтове за недвижими имоти

17.08.2012

Сайтовете за недвижими имоти се предлагат в няколко дизайна, представени в три готови демо варианта. Разликите във визуализацията са свързани и с различни структурни решения. Административната част, с която се управлява съдържанието и офертите за…

Курс за брокери на недвижими имоти

Запишете се сега!