Психологически тест: Цел – Средство – Резултат

тест

Провеждане на теста: Цел – Средство – Резултат
Тестът е безплатен. Източник: http://www.testsbg.com

Тестът Цел-Средство-Резултат разглежда трите момента според психическата нагласа, изразена в теста.

Разглеждат се моменти като този дали поставените цели са устойчиви или не. До колко действията са целесъобразни. Дали се влияем от външни мнения.

Средствата за постигане на целите също са обект на изследването – ограниченост, липса или достатъчност при ползването на средства за постигане на целите.

В резултатите се акцентира на това, доколко реално оценяваме резултатите и постиженията си.

тест