Сборник нормативни актове за сделки с недвижими имоти

Нормативни актове за сделки с недвижими имоти за брокери на недвижими имоти и агенции.

Сборникът включва 73 нормативни акта:

  • закони,
  • правилници,
  • правилници за приложение  на закони,
  • наредби,
  • тарифи.

Нормативните актове са актуални към последния брой на Държавен вестник.

сборник нормативни актове за сделки с недвижими имоти

Изготвил: NikEm, Диксио
Размер: 8,50 MB
Формат: .exe
Аutorun: да
Кутия: да
Цена:35.00лв.

Курс за брокери на недвижими имоти

Запишете се сега!
71
Уроци, упражнения, тестове
25
Практически задачи и решения
1135
Курсисти
483
Присъствени групи

БРОКЕРИ +

Документи на брокера- 90 образци на документи

13.03.2020

НАЕМ 1. Анекс към договор за наем на недвижим имот 2. Депозитна разписка – споразумение – наем 3. Договор за еднократна услуга /за реклама на имот под наем/ 4. Договор за наем на недвижим имот…

Сборник нормативни актове за сделки с недвижими имоти

17.08.2019

Сборникът включва 73 нормативни акта: закони, правилници, правилници за приложение  на закони, наредби, тарифи. Нормативните актове са актуални към последния брой на Държавен вестник. Изготвил: NikEm, Диксио Размер: 8,50 MB Формат: .exe Аutorun: да Кутия:…

Практическо ръководство за брокера на недвижими имоти

17.08.2019

Ръководството съдържа шест части: Основи на градоустройството и сградостроителството– Видове  устройствени планове. Кадастър. Планове за вертикално и хоризонтално  планиране; понятия от новото строителство; устройство и елементи на сградата… Правен режим на сделките с недвижими имоти-същност…

Фирмени и лични сайтове за недвижими имоти

17.08.2012

Сайтовете за недвижими имоти се предлагат в няколко дизайна, представени в три демо варианта. Разликите във визуализацията са свързани и с различни структурни решения. Административната част, с която се управлява съдържанието и офертите за имоти…