Условия за ползване на услугите

 

 
Информация
 
 
Дистанционното обучение за брокери на недвижими имоти е насочено към тези, които желаят да получат, професионални компетенции, за да развият по-ефективно своя бизнес или своята лична кариера като брокер на имоти. 
 
Образователната програма е построена на принципа на целенасочената и контролирана, самостоятелна работа на курсиста, който може да учи в удобно за себе си време и място, по индивидуален план. Тя е разработена от доказани професионалисти с над 10 годишна практика в обучението на брокери. 
 
Завършилите on-line курса във всички модули получават удостоверение за “брокер на недвижими имоти”, който се получава на електронната поща. Получаването на on-line удостоверение е безплатно. Хартиеният вариант се изпраща по куриер, на когото се заплаща 25лв. с наложен платеж. Курсистът не плаща куриерските разходи. 
 
 
Условия за ползване на услугите в imotibroker.com – онлайн курс
 
 
Прочетете внимателно условията за ползване на виртуалното обучение
 
Това е виртуално обучение за брокери на имоти, организирано и провеждано от Диксио ЕООД. Фирмата има правото по всяко време да променя съдържанието му и начина на достъп до информацията в него, както и да прекрати използването му при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите в Република България. 
 
Диксио ЕООД предоставя на курсистите следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет, които включват теми от пет професионални области, свързани с дейността на брокера на недвижими имоти. 
 
Курсистът разбира и приема обстоятелството, че услугите се предоставят като лекционни теми и това, че Диксио ЕООД не поема никаква отговорност за пропуснати ползи и други вреди, в резултата на технически проблеми, профилактика и др. 
 
Курсистът няма право да разпространява без изричното съгласие на Диксио ЕООД лекционното съдържание на курса. 
 
За да използва услугите на сайта, курсистът трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това трябва да си осигури цялото необходимо за достъп оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Диксио ЕООД не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от курсиста. 
 
Този електронен курс съдържа и препратки (линкове) към други сайтове. Диксио следи за тяхната актуалност. 
 
Курсистите на виртуалното обучение, лично заявили желанието си за него, изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Диксио ЕООД по електронен път, за изготвяне на удостоверение или осигуряване на работа. Диксио уведомява, че че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на курсиста без негово съгласие. 
 
Диксио си запазва правото да използва IP адресите на курсистите за разкриване на тяхната самоличност в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона 
 
Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на курсиста. 
 
Моля, използвайте online курса само за коректни действия! Не попълвайте информация, която накърнява правата на другите, която е незаконна, заплашителна, оскърбителна, клеветническа, груба, неприлична, непочтителна или нередна. Не използвайте курса за противозаконни цели.