imotibroker

професията

Професията

Според Национална класификация на професиите и длъжностите, в сила от 2011 година, брокерите на недвижими имоти попадат в общата група […]

SWOT АНАЛИЗ

В дейността си брокерът на недвижими имоти съставя своя стратегия, план, за да постигне успех в конкретна сделка, преговори, ежедневни […]