дистанционно обучение за брокери

курсове за брокери

Курсове за брокери – особености на дистанционната фарма

Курсове за брокери се предлагат в присъствени и неприсъствени форми: онлайн обучение и дистанционно обучение. Дистанционното обучение е вид неприсъствен курс от курсове за брокери, който има следните специфики: При дистанционната форма се залага на самообучението на курсиста Курсистът се подтиква към активност и участие чрез курсово задание Контактът с преподавателите е ограничен до диалог […]

дистанционно обучение

Дистанционно обучение за брокери на недвижими имоти

Дистанционно обучение за брокери на недвижими имоти е форма на продължаващо образование, което има следните специфики: Формата на обучението е неприсъствена В дистанционното обучение е засилено самообучението Всяко дистанционното обучение се подпомага с нагледни материали като лекции или книги В края на обучението има курсов проект, който курсистът подготвя. Курсистът може да не посещава офиса, […]