курсове за брокери

анекс към договор за наем

Анекс към договор за наем

Анекс към договор за наем е допълнително споразумение между наемодател и наемател. Кога се  изисква написването на анекс към договор за наем? Въпреки разнородните причини, поради които може да се наложи сключването на анекс между страните, могат да се обособят няколко основни: Промяна в наемната цена  Промяна в срока на договора Промени, настъпили вследствие на […]

снимки трикове

Няколко трика за ефектни снимки

Ефектните снимки не са само плод на компютърна обработка. Ето няколко интересни съвета как да се постигнат ефектни снимки при заснемане: Таймплапс трик Артистичен филтър Трик с вазелин Трик дифузер за светкавица Филтър трик Трик с връв Трик с форма Tags: курсове за брокери, онлайн курсове

курсове за брокери

Курсове за брокери – особености на дистанционната фарма

Курсове за брокери се предлагат в присъствени и неприсъствени форми: онлайн обучение и дистанционно обучение. Дистанционното обучение е вид неприсъствен курс от курсове за брокери, който има следните специфики: При дистанционната форма се залага на самообучението на курсиста Курсистът се подтиква към активност и участие чрез курсово задание Контактът с преподавателите е ограничен до диалог […]

тест

Психологически тест: Цел – Средство – Резултат

Провеждане на теста: Цел – Средство – Резултат Тестът е безплатен. Източник: http://www.testsbg.com Тестът Цел-Средство-Резултат разглежда трите момента според психическата нагласа, изразена в теста. Разглеждат се моменти като този дали поставените цели са устойчиви или не. До колко действията са целесъобразни. Дали се влияем от външни мнения. Средствата за постигане на целите също са обект […]

SWOT АНАЛИЗ

В дейността си брокерът на недвижими имоти съставя своя стратегия, план, за да постигне успех в конкретна сделка, преговори, ежедневни задължения и т.н. SWOT  анализът е инструмент за проверка на стратегията. SWOT анализа е популярна техника от стратегическото управление. Тя е  разработена от Алберт Хъмфри. Анализът разглежда четири фактора, които идентифицират плана или стратегията /обект/, […]