курсове

курсове за брокери

Курсове за брокери – особености на дистанционната фарма

Курсове за брокери се предлагат в присъствени и неприсъствени форми: онлайн обучение и дистанционно обучение. Дистанционното обучение е вид неприсъствен курс от курсове за брокери, който има следните специфики: При дистанционната форма се залага на самообучението на курсиста Курсистът се подтиква към активност и участие чрез курсово задание Контактът с преподавателите е ограничен до диалог […]