обучение

дистанционно обучение

Дистанционно обучение за брокери на недвижими имоти

Дистанционно обучение за брокери на недвижими имоти е форма на продължаващо образование, което има следните специфики: Формата на обучението е неприсъствена В дистанционното обучение е засилено самообучението Всяко дистанционното обучение се подпомага с нагледни материали като лекции или книги В края на обучението има курсов проект, който курсистът подготвя. Курсистът може да не посещава офиса, […]