SWOT АНАЛИЗ

В дейността си брокерът на недвижими имоти съставя своя стратегия, план, за да постигне успех в конкретна сделка, преговори, ежедневни задължения и т.н. SWOT  анализът е инструмент за проверка на стратегията. SWOT анализа е популярна техника от стратегическото управление. Тя е  разработена от Алберт Хъмфри. Анализът разглежда четири фактора, които идентифицират плана или стратегията /обект/, […]