Дейност на брокера при сключване на сделки с недвижими имоти

брокер имоти
Модулът е от раздел:

Професията – „брокер, агент – ” изисква специални познания и умения, които могат успешно да се получат със завършването на основополагащо за брокери на .

Вярваме в обучението за цял живот и в успеха на всички, които надграждат себе си не само чрез опит, но и чрез нови знания.

В този модул се разглежда класификатора на имоти и се детайлизират видовете апартаменти и специфики на елементите в характеристиките им. Анализират се етапите в сделките и как се сегментира пазара на жилища в България. Засягат се и други дейности като инвестиране, кредитиране и управление в пазара на недвижими имоти.

  • Дейност на брокера при сключване на сделки с недвижими имоти 0/18