Правен режим на сделките с недвижими имоти

право имоти
    Модулът е от раздел:

    Съществена част от курса за брокери е ангажирана с представяне на правния режим – същност и видове недвижими имоти; вещни права; видове вещи; тежести и др.

    Общата представа по тези въпроси, както и познанията по някои от тях в дълбочина са задължителни за брокера, въпреки, че няма изискване към брокера на имоти да притежава юридическо образование и в дейността си често брокерите да използват квалифицирани специалисти по правни въпроси, свързани с вещното право.

    Main Content