Психологически аспекти в дейността на брокера на недвижими имоти

имоти и психология
    Модулът е от раздел:
    …Изглеждам преуспяващ. Действам така, сякаш вече съм личността, която бих искал/а да бъда…Всеки нов ден поздравявам весело и със знанието, че ще го приключа успешно…От ден на ден имам нови, по-добри идеи, които са от голяма полза за мен и за другите хора…Няма да дам на нищо и на никого да ме изкара от равновесие…Не се притеснявам за утрешния ден. Аз зная, че ще го приключа успешно…Самоувереността ми расте. Тя е мой постоянен спътник… – съобщения за подсъзнанието са част от съдържанието на модула, който включва още въпроси като как се водят телефонни разговор, психология на общуването, видове клиенти и психология на клиента, профил на работещия брокер.
    Main Content