Работа с клиенти

клиенти имоти
    Модулът е от раздел:

    Система за управление на отношенията с клиента.

    Какви категории клиенти могат да се очертаят от практиката и какви са техните особености.

    Информационно осигуряване по сделката от страна на брокера в отношенията с клиента.

    Договори с клиенти.