Работа с клиенти

клиенти имоти
  Модулът е от раздел:

  Система за управление на отношенията с клиента.

  Какви категории клиенти могат да се очертаят от практиката и какви са техните особености.

  Информационно осигуряване по сделката от страна на брокера в отношенията с клиента.

  Договори с клиенти.

  Main Content