Работа с клиенти

клиенти имоти
Модулът е от раздел:

Система за управление на отношенията с клиента.

Какви категории клиенти могат да се очертаят от практиката и какви са техните особености.

Информационно осигуряване по сделката от страна на брокера в отношенията с клиента.

Договори с клиенти.

  • Работа с клиенти 0/3