Реклама на имоти и рекламиране на дейността

имоти реклама
Модулът е от раздел:

Рекламата на и рекламирането на дейността са средствата, чрез които брокерът постига успех в работата си.

В този модул ще научите:

  • какви видове рекламни канали има и как те могат да се използват в пазара на имоти;
  • защо е важна интернет рекламата и как да рекламираме в интернет;
  • сайтове свързани с дейността на брокера;
  • какви са основните правила във фотографията за брокери и как се заснемат имотите.
  • Реклама на имоти и рекламиране на дейността 0/20