Имоти Брокер

как да стартирам бизнес

Как да стартирам бизнес

Как да създам собствена агенция за недвижими имоти? Ето няколко идеи в 9 лесни стъпки: 1.Обмислете добре името на агенцията. Това може да бъде името на фирмата, която да регистрирате. Името трябва да бъде атрактивно, но и лесно за изписване и запомняне. Има значение дали ще работите с чужденци или предимно с българи. Името ще бъде […]

брокери имоти

Брокер на недвижими имоти – законова рамка

Брокерите на имоти упражняват своята дейност по предоставяне на услугите си в сферата на недвижими имоти без законова рамка, която да ги регламентира. Все още е в процес на обсъждане дали е необходим Закон за брокерите на недвижими имоти и евентуален регистър на брокерите. Браншови организации от години работят и анализират, дискутират въвеждането на подобен […]

тарифа за нотариалната дейност

Тарифа за нотариалната дейност

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност Одобрена с ПМС № 186 от 13.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 1.07.2009 г. Сборник закони – АПИС, кн. 9/98 […]

професията

Професията

Според Национална класификация на професиите и длъжностите, в сила от 2011 година, брокерите на недвижими имоти попадат в общата група “Посредници в бизнес услугите”. Посредниците в бизнес услугите установяват контакти между купувачи и продавачи за извършване на различни услуги. Брокерите като посредници в бизнес услугите изпълняват следната основна задача: организират огледи на недвижими имоти за продажба […]