Имоти Брокер

как да стартирам бизнес

Как да стартирам бизнес

Как да създам собствена агенция за недвижими имоти? Ето няколко идеи в 9 лесни стъпки: 1.Обмислете добре името на агенцията. Това може да бъде името на фирмата, която да регистрирате. Името трябва да бъде атрактивно, но и лесно за изписване и запомняне. Има значение дали ще работите с чужденци или предимно с българи. Името ще бъде […]

брокери имоти

Брокер на недвижими имоти – законова рамка

Брокерите на имоти упражняват своята дейност по предоставяне на услугите си в сферата на недвижими имоти без законова рамка, която да ги регламентира. Все още е в процес на обсъждане дали е необходим Закон за брокерите на недвижими имоти и евентуален регистър на брокерите. Браншови организации от години работят и анализират, дискутират въвеждането на подобен […]

тарифа за нотариалната дейност

Тарифа за нотариалната дейност

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност Одобрена с ПМС № 186 от 13.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 1.07.2009 г. Сборник закони – АПИС, кн. 9/98 […]

професията

Професията

Според Национална класификация на професиите и длъжностите, в сила от 2011 година, брокерите на недвижими имоти попадат в общата група “Посредници в бизнес услугите”. Посредниците в бизнес услугите установяват контакти между купувачи и продавачи за извършване на различни услуги. Брокерите като посредници в бизнес услугите изпълняват следната основна задача: организират огледи на недвижими имоти за продажба […]

ззд

Закон за задълженията и договорите

Обн., ДВ, бр. 275 от 22.11.1950 г., в сила от 1.01.1951 г., попр., Изв., бр. 2 от 5.12.1950 г., изм., бр. 69 от 28.08.1951 г., бр. 92 от 7.11.1952 г., ДВ, бр. 85 от 1.11.1963 г., бр. 27 от 3.04.1973 г., бр. 16 от 25.02.1977 г., бр. 28 от 9.04.1982 г., в сила от 1.07.1982 […]