Имоти Брокер

професията

Професията

Според Национална класификация на професиите и длъжностите, в сила от 2011 година, брокерите на недвижими имоти попадат в общата група […]