Pruitt Igoe, САЩ – правило или изключение за гетата

Pruitt Igoe

Pruitt Igoe е голям жилищен проект за изграждане на жилища за по-бедни жители на гр. Сейнт Луис, Мисури, САЩ.

1954-1970 е периодът на съществуване на жилищния комплекс от 33 сгради с по 11 етажа. В сградите има 2870 малки апартамента. Асансьорите  спират само на 1, 4, 7 и  10 етаж, за останалите се използват стълбите.

Условията на живот в комплексът започва да се влошава бързо и скоро става символ за   бедност, престъпност и сегрегация. Наричан е “вертикален квартал” за бедните хора. Става международно скандален и през 1970г. е разрушен.