Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА

Актуалност: 19.07.2021 г.

I ВЪВЕДЕНИЕ

ДИКСИО ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с Ид.№ 130987919, със седалище в гр. София, ул.  „У. Гладстон“ № 42Б, и с адрес за кореспонденция гр. София, ул. Панайот Волов 21, офис №5, представлявано от Екатерина Лекова Миткова.

Начини за контакт:

 1. Електронна поща: dictio@abv.bg
 2. Телефони: 02/9814389, 0887586927
 3. Адрес: гр. София, ул. Панайот Волов 21, офис №5
 4. Лице за контакт: Екатерина Миткова, Управител

ДИКСИО ЕООД, извършва консултантски услуги в областта на недвижимите имоти; посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, пазарни проучвания; организира курсове за брокери на недвижими имоти и предлага на своите клиенти продукти за имоти.

С настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА,  ДИКСИО ЕООД  цели да предостави обобщена, кратка и разбираема информация за това, че отчита  неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица, както и че е взело необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица,  в съответствие с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

II КАКВИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЕ ОБРАБОТВАТ

ДИКСИО ЕООД обработва следните категории лични данни:

 • „обикновени“ лични данни –три имена, телефонен номер, имейл адрес, дата и място на раждане, единен граждански номер, постоянен и настоящ адрес, данни от документ за самоличност – номер и дата на издаване, номер на банкова сметка, IP адрес, документи за собственост, документи, свързани с наемане или покупко-продажба на имоти;
 • специални (чувствителни) лични данни – семеен статус и данни за сключен брак във връзка с покупко-продажба на имот;
 • копие на личната карта – във връзка с изпълнение на ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари

За какви конкретни цели се събират, съхраняват и обработват личните данни:

 • За предоставяне на изискана от клиента информация;
 • Кореспонденция преди сключване на договор, при консултации, свързани с имоти или IT осигуряване на агенции за имоти;
 • Сключване на договор за посредничество;
 • Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор;
 • Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор за наем или за покупко-продажба;
 • Маркетингова и/или рекламна информация;
 • Идентификация/три имена, телефон, имейл адрес, точен адрес за доставка/ при обучение на брокери или поръчка на продукти за брокери/във връзка с изпращане на продукти по куриер/;
 • Идентификация/три имена, адрес, единен граждански номер/ при издаване на счетоводни документи – фактура.
 • Събиране на информация във връзка с изпълнение на законите в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма на Република България

Какви лични данни и за какво се използват в сайта на Диксио ЕООД: imotibroker.com, kurs.imotibroker.com.

 • Лични данни с цел изпращане на формуляри за поръчка, формуляри за записване за курса за брокери и имейл кореспонденция -ако изберете да се свържете с нас чрез формуляри от сайтовете на Диксио ЕООД или на имейл, никое от предоставените от вас данни няма да се съхранява от този уеб сайт или ще бъде предавано / обработвано от някой от процесорите за обработка на данни от трети страни. Вместо това данните ще бъдат изпратени единствено до dictio@abv.bg в имейл и ще бъдат изпратени чрез Протокола  Simple Mail Transfer (SMTP) . Нашите SMTP сървъри са защитени от TLS (понякога известен като SSL), което означава, че съдържанието на електронната поща е шифровано чрез SHA-2, 256-битова криптография, преди да бъде изпратена по интернет. След това съдържанието на имейла се декодира от локалните ни компютри и устройства. Информацията, която сте ни предоставили се съхранява до 1 месец заради даденото от Вас съгласие, а след това се унищожава чрез изтриване.
 • В сайтовете се използват бисквитки, свързани с правилното функциониране на сайта, най-вече т.нар. сесийни бисквитки.  Това са малки файлове, които се изтриват след излизането от браузъра или се съхраняват на компютъра. Повече за бисквитките и как можете да ги спрете можете да видите на адрес: https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0

Бисквитки в сайтовете, които се използват:

сайт Идентификационен номер на бисквитка Предназначение Съдържа ли лични данни Тип Продължителност
imotibroker.com has_js Определя дали JavaScript е активиран или не, така че Drupal да може по-ефективно да изпълнява операции, за да подобри практическата работа на потребителите не Сесия Край на сесията
 • Също така използваме Facebook Page Plugin и плъгина Like на Facebook, за да посетите и харесате нашата страница в социалната мрежа или да споделите и харесате сайтът ни. Facebook/Facebook сайтът е собственост на „Facebook, Inc.“ със седалище в гр. Менло Парк, щата Калифорния, САЩ/ плъгините могат да бъдат разпознати чрез логото на Facebook или "LikeButton" ("Like") на нашия сайт. Общ преглед на приставките за Facebook можете да намерите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Когато посещавате нашите сайтове, плъгинът създава директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook. Facebook получава информацията, при посещението на нашия сайт, с Вашия IP адрес. Например, ако кликнете върху Facebook "Like" бутона, докато сте влезли в профила си в услугата, може Facebook да свърже съдържанието на страниците с Вашия Facebook профил. В резултат Facebook може да обобщи информацията от посещението на нашите страници и потребителския Ви профил. Ние не знаем съдържанието на предаваните данни и тяхното използване от Facebook. За повече информация вижте Декларацията за поверителност на Facebook на адрес:  https://www.facebook.com/legal/terms. Ако не желаете Facebook да свърже посещението Ви на сайта с потребителския акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.
 • За интегриране и представяне на съдържанието на картата, сайтът ни използва Google Карти - Продуктът Google Maps от Google Inc (Google Inc. е Интернет и софтуерна корпорация от Съединените американски щати, Калифорния, град Маунтин Вю.) или Google API се използват в imotibroker.com. Когато посещавате страница с интегриран Plug-in за Google Карти, тя се свързва със сървърите на Google. Google може да присвои поведението ви на сърфиране директно в личния ви потребителски профил, ако сте влезли в профила си в Google. С излизането си от профила, имате възможност да предотвратите това. Възможно е да предоставя данни и на трети страни. Условията за ползване на Google Карти можете да намерите в " Условията за ползване на Google Карти ". Използването на Google Карти е в интерес на атрактивното представяне на нашите онлайн оферти и в интерес на по-успешното им реализиране.

III КАТЕГОРИИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ДАЛИ ЩЕ СЕ ПРЕДАВАТ (ТРАНСФЕРИРАТ) ДАННИ В ТРЕТИ СТРАНИ ИЗВЪН ЕС

Данните е възможно да се предоставят или разкрият на:

 • Банковата институция, с която работим по конкретната сделка за покупко-продажба или наем на имот или в която е фирмената ни банкова сметка/във връзка с издаваните фактури/;
 • Нотариусът, с когото работим по конкретната сделка, изискваща обработка на личните данни;
 • Счетоводната кантора, която ни обслужва/във връзка с издаваните фактури/;
 • rax.bg – когато става въпрос за хостване на поръчани сайтове;
 • ЕКОНТ или друга куриерска фирма при предаване на продукти на брокера.
 • Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" или друг държавен орган, определен от закона.

Диксио ЕООД не предава/трансферира лични данни в други държави.

IV СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

ДИКСИО ЕООД  ще съхранява личните данни по следния начин: на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура, за следния период от време:

 • Всички документи, свързани с подготовката за сключване на сделка с недвижими имоти – до деня на финализиране на сделката;
 • Всички документи, свързани с подписване на договор за посредничество, включително и договор за поръчка или друг, сключен с клиент  – до 5 години;
 • Всички лични данни, свързани с обучение на брокери или закупуване на продукти за брокери съответно:
  • обучение на брокери – до края на обучението, с изключение на три имена и телефон, които във връзка с издаване на сертификат за завършено обучение се пазят 10 години;
  • закупуване на продукти за брокери – до предаването на продукта на куриерската фирма;
  • всички останали носители, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено Съгласие - 1 месец.

Диксио ЕООД обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на личните  данни от нерегламентиран достъп, като криптиране, анонимизиране, замаскиране и заличаване след изтичане на срока на съхранение.

V ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ (ПРАВО НА ДОСТЪП, КОРИГИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО, ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО, ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ) И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ

Всички физически лица, чиито лични данни обработваме, имат следните права:

 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност.
 • право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

Можете да упражните всяко едно право като ни посетите в офиса ни - гр. София, ул. Панайот Волов 21, офис №5 и подадете заявление, изпратите на имейл на dictio@abv.bg и опишете какво е желанието Ви за промяна.

 1. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние от Диксио ЕООД се стремим да използваме разумни организационни, технически и административни мерки за защита на личните данни в рамките на нашата организация. За съжаление, нито едно прехвърляне на данни и нито една система за съхраняване не могат да бъдат 100% сигурни. Ако имате основания да смятате, че Вашите взаимодействия с нас вече не са сигурни, моля, незабавно ни информирайте.

SSL криптиране
Нашите сайтове използват  SSL криптиране от съображения за сигурност и защита на предаването на чувствително съдържание, като например формите за записване за курса за брокери, които ни изпращате.  Шифрована връзка се показва от адресната лента на браузъра като "https: //".  При активирано SSL криптиране, данните, които изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

VII.  СПЕЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Услугите на Диксио ЕООД не са предназначени за деца и ние не събираме умишлено лични данни на деца. Въпреки това, ако се наложи, във връзка с дейността на Диксио ЕООД да се събират лични данни на деца е необходимо разрешение от родител или настойник преди събирането, използването или разкриването на личните данни на деца.

Ако родител или настойник узнае, че детето му/ѝ, ни е предоставило своите лични данни без неговото/нейното съгласие, трябва да се свърже с нас чрез dictio@abv.bg. Ако ние узнаем, че дете ни е предоставило своите лични данни, ще изтрием тези данни от нашите файлове.